Ekonomikontoret

Ekonomikontoret (för hela samfälligheten) är placerat i Församlingshemmet, öster om kyrkan i Gamla Vasa.

Kontoret är öppet må – fre kl. 8-16.
Adress:  Adelcrantzgränd 1, 65380 VASA

 

Ekonomichef:   Frej-Erik

Frej-Erik Sikström
tel. (06) 3560 550
e-post: frej-erik.sikström@evl.fi

 

Fastighetschef:  Roger

Roger Österåker
tel. (06) 3560 552
eller 044 0662841
e-post: roger.osteraker@evl.fi

 

Byråsekreterare:Carina (1)

Carina Kaustinen
tel. (06) 3560551 eller 040-6834300
e-post: carina.kaustinen@evl.fi

 

Fastighetsarbetare: Tommy

Tommy Svevar
tel. 044 3560542
e-post: tommy.svevar@evl.fi