Jordfästningar

IMG_0674diakonerna

I vår församling sker jordfästningen huvudsakligen i Korsholms kyrka i Gamla Vasa.

Inför en begravning kan man ta kontakt med en begravningsbyrå eller pastorskansliet tel 3560 500 kl 9-14 (stängt på onsdagar) för att boka utrymme, präst och kantor.
Före förrättningen träffar man prästen och ibland kantorn för att prata om innehållet och musiken.

Det finns en rullstol att låna och använda i Korsholms kyrka vid begravningar eller andra förrättningar. Fråga efter den av vaktmästaren eller någon annan anställd på plats.

Gravplats: Vid ett dödsfall kan man använda en tidigare inköpt familjegrav eller urnegrav eller köpa en ny grav. Gravplatser säljs för 50 år. Före 1985 såldes så kallade ”all framtids gravar” som ägs av släkten så länge graven sköts. Släktingarna skall komma överens om användning av gamla släktgravar.  Kontakta begravningsenheten angående gravplatser och skötsel av gravar, tel 040 356 6398 vardagar kl 9-14.

Avgifter för gravväsendet, se nedan.

Vi ber anhöriga att kontrollera gravstenarnas lutning. Det finns en del stenar som tjälen stjälpt. Om någon behöver hjälp med att lyfta upp/ rikta gravvårdar kan dessa tjänster erbjudas mot debitering. Kontakta församlingens pastorskansli så vidarebefordras beställningen till begravningsväsendet.

Församlingens begravningsplatser finns i Gamla Vasa invid väg 7173 till Smedsby ca 3 km norr om kyrkan. Adresser: Mariegård begravningsplats, Vattentagsvägen 328, 65370 Vasa och Kapellbackens begravningsplats, Kapellbacksvägen 167, 65370 Vasa.

Den nyare begravningsplatsen Mariegård med infart vid korsningen av Kapellbacksvägen och Vattentagsvägen, invigdes 1931.  På begravningsplatsen finns områden för familjegravar och urnegravar. Ett område med så kallade linjegravar (engångsgravar för 25 år) såldes åren 1931-1993. Detta område tas i bruk på nytt efterhand som gravrätten återgått till församlingen och graven inte sköts. En minnesplats för gravlagda på annan ort invigdes 2001. Vid parkeringen finns ett servicehus för gravgårdens personal och maskiner.

På grund av arbetarskyddsskäl är kistbegravningar inte mer möjliga i kvarter 12Mariegård och på Kapellbackens begravningsplats. Undantag kan beviljas i fall där maka eller sambo redan är begravd, men endast om markens beskaffenhet och skyddszoner är tillräckliga.

Kartor över Mariegård och Kapellbacken finns nederst på sidan.

Den gamla begravningsplatsen Kapellbacken med infart på Kapellbacksvägen på väg mot Uponor plastfabrik, var gemensam för Vasa stad och landsförsamling Mustasaari-Korsholm till slutet av 1800-talet då Vasa stad fick egen begravningsplats i den nya staden som byggdes upp närmare havet efter stadens brand 1852. Begravningsplatsen används ännu av dem som har familjegravar men nya gravar säljs inte. Begravningsplatsen grundades 1782 och förstorades 1835-1837, då hette platsen redan Kapellbacken och enligt traditionen har det funnits ett kapell där för länge sedan.

På grund av arbetarskyddsskäl är kistbegravningar inte mer möjliga på Kapellbackens begravningsplats och kvarter 12 på Mariegård. Undantag kan beviljas i fall där maka eller sambo redan är begravd, men endast om markens beskaffenhet och skyddszoner är tillräckliga.

Församlingsmästare: Fredrik Bengts tel 044 3560563, e-post: fredrik.bengts@evl.fi

Avgifter för gravar och gravskötsel 1.1.2016 -
för Korsholms svenska församling i  Korsholms kyrkliga samfällighet:

Gravar:
Kistgrav / plats 1 x 2 m (50 år)
Kommunmedlem 100,00
Icke kommunmedlem 430,00

Urnegrav /1 x 1 m (50 år)
Kommunmedlem 50,00
Icke kommunmedlem 230,00

Sockel för gravsten per meter 60,00

Grävning och iståndsättning av kistgrav
Kommunmedlem 340,00
Icke kommunmedlem 385,00

Grävning och iståndsättning av urnegrav och barngrav
Kommunmedlem 60,00
Icke kommunmedlem 80,00

 

Gravvårdsavtal
Sommarskötsel 15.5 – 15.9 med en blomma 54,00€
Sommarskötsel med två blommor 15.5 – 15.9 62,00€
Sommarskötsel (en blomma och ljung 15.5 – 31.10) 67,00€
Endast bevattning och skötsel 50,00€

5-års avtal (en blomma) 290,00€
5-års bevattning och skötsel (ingen plantering) 250,00€
10-års avtal (en blomma) 635,00€

Extra blomma eller ljung / år 11,00€

Riktning av gravsten €/timme 44,60

 

Hyror för utrymmen
Församlingshemmet
vid stor minnesstund/Sockenstugan eller Musiksalen för liten minnesstund
Församlingsmedlem, medlem i samfälligheten 48,50/37,00
Luth.medlem, utanför samfälligheten 97,00/74,00
Medlem av befolkningsregistret 190,00/145,00

Annan tillställning enligt timdebitering
utan personal 28,50/18,60
med personal (en person) 56,60/47,50

Hyra för kyrka
Ingen avgift för medlemmar i lutherska kyrkan
Medlem av befolkningsregistret 100,00

Hyror för bårhus / kylboxar
Ingen avgift för medlemmar i lutherska kyrkan
Medlem av befolkningsregistret 6,50/dygn

Kontaktuppgifter: Pastorsexpeditionen i Korsholms svenska församling: tel 06-3560500 (stängt på onsdagar)

Ekonomikontoret i Korsholms kyrkliga samfällighet: tel 06-3560550

 

Karta över Mariegårds gravplats och Kapellbacken