Förrättningar

DOP, VIGSEL, JORDFÄSTNING  OCH SAMTAL

Kyrkliga förrättningar kan man ha i kyrka, församlingshem eller t ex hemma i fråga om dop. Ta kontakt med pastorskansliet tel 3560 500 kl 9-14 för att boka utrymme och präst/kantor.

Före förrättningen träffar man prästen och ibland kantorn för att prata om innehållet och musiken.