Pensionärscirklar och Missionssyföreningen

PENSIONÄRSCIRKLAR

Pensionärscirklarna hålls ute i byarna i samarbete med Korsholms vuxeninstitut:

Jungsund, Jungsbo, Program

Veikars pensionärshem, Program

Helsinghörnans pensionärshem, Program