Diakoniarbetarna

I Korsholms svenska församling är vi två diakoniarbetare, Hanna-Maria Hakala och Li Ollil-Nylund

Vi har mottagning och telefontid i Smedsby församlingsgård (Niklasvägen 3) tisdagar och torsdagar kl. 9-11. Korsholms svenska församling sträcker sig över ett stort område och vi har därför försökt att dela upp församlingen, geografiskt sett, mellan oss båda. Hanna-Maria ansvarar främst för Smedsbyområdet samt byarna norr om riksåttan och Li rör sig mestadels i de östra och södra delarna av församlingen. Gränserna är riktgivande och finns till för att underlätta vårt arbete. Vi strävar till att vara flexibla och lyckas du inte få tag på den ena av oss kanske den andra kan stå till förfogande.

Om du önskar kontakt med en diakoniarbetare är det bara att slå en signal eller skriva e-post till någondera av oss!

Vänliga hälsningar,
Hanna-Maria & Li

Kontaktuppgifter