Aktuellt

Grupper som träffas regelbundet:

Missionssyföreningen träffas varannan måndag (jämna veckor) i Smedsby församlingsgård, rum Glöd (ingång E). Start 11.9 kl. 13. Välkommen med!

Karagruppen träffas varannan tisdag (jämna veckor) kl. 14-16 i Smedsby församlingsgård, ingång E. Start 19.9. Välkommen med!

En bönegrupp samlas varje tisdag i Gröna rummet i Smedsby församlingsgård kl. 19-21. Start 22.8. Välkommen med!

Qvinnoliv – mötesplats för diskussion och reflektion för kvinnor i ålder 30-65 år. En söndag i månaden. Nästa gång 19.11 kl 18-19.30. Välkommen med!

Diakonimottagning och telefontider enligt följande:

tisdagar och torsdagar kl. 9-11 i Smedsby församlingsgård (Niklasvägen 3, Smedsby), telefon: (06) 322 67 07

Diakonerna Hanna-Maria Hakala och Li Ollil-Nylund Kontaktuppgifter

 

27.11  kl 13.00 Träff för frivilliga som vill hjälpa till med julhälsningarna till församlingens medlemmar som är 90 år och över. Har du inte möjlighet att komma men ändå vill hjälpa till ta kontakt med     Hanna-Maria tel: 044322 6707

 

FullSizeRenderD1

Här är diakon Li Ollil-Nylund, till vänster,  iklädd en 100 år gammal diakonissdräkt. Diakon Hanna-Maria Hakala till höger