Aktuellt

Grupper som träffas regelbundet: Missionssyföreningen träffas varannan måndag (jämna veckor) i Smedsby församlingsgård, rum Glöd (ingång E). Start 11.9 kl. 13. Välkommen med!Karagruppen träffas varannan tisdag (jämna veckor) kl. 14-16 i Smedsby församlingsgård, ingång E. Start 19.9. Välkommen med!

En bönegrupp samlas varje tisdag i Gröna rummet i Smedsby församlingsgård kl. 19-21. Start 22.8. Välkommen med!

 

Diakonimottagning och telefontider enligt följande:

DIAKONIMOTTAGNINGEN STÄNGD DEN 28 DECEMEBER!

tisdagar och torsdagar kl. 9-11 i Smedsby församlingsgård (Niklasvägen 3, Smedsby), telefon: (06) 322 67 07

Diakonerna Hanna-Maria Hakala och Li Ollil-Nylund Kontaktuppgifter

 

 

 

FullSizeRenderD1

Här är diakon Li Ollil-Nylund, till vänster,  iklädd en 100 år gammal diakonissdräkt. Diakon Hanna-Maria Hakala till höger