Dagklubbar

Välkommen till våra Öppna Familjedagklubbar!

Nu har du möjlighet att komma med till församlingens öppna familjedagklubbar för vuxna med barn 0-6 år. Barnen kan komma med någon vuxen; mamma, pappa, mor- eller farföräldrar, de gånger som passar en själv bäst. Fri lek och pyssel, kaffe eller saft med dopp och musikstund.

Smedsby öppna familjedagklubb: för föräldrar och barn 0 – 6 år. Samling varje fredag kl 9.30 – 11.00. Adress: Smedsby församlingsgård, Niklasvägen 3. Höstterminen startar 25.8 2017

Aktuellt program

Karperö öppna familjedagklubb: för föräldrar och barn 0 – 6 år. Samling varannan onsdag (jämna veckor) kl. 9.30-11 vid Carpella Strandlid (Nya ungdomslokalen, Karperövägen 526). Höstterminen startar 23.8 2017

Aktuellt program

Tölby öppna familjedagklubb: för föräldrar och barn 0 – 6 år. Samling varannan onsdag  (udda veckor) kl. 9.30-11  i Hembygdsgården, Tölby-Vikbyvägen 246, Tölby. Höstterminen startar 30.8 2017

Aktuellt program

SOMMARUTFÄRD torsdag 8.6 2017 för familjer till Tropiclandia kl. 17-19. Tropiclandia har öppet till kl. 20. Pris: 10€/vuxen.  Barnen gratis, men på den vuxnas ansvar. OBS! Begränsat antal platser! Saft- och kexservering. Anmälan till Henna Lundström 044-712 9425 eller till Sanna Saarela 044-356 0531.

 

DAGKLUBBEN:

Anmälan till dagklubbsgrupperna till hösten 2017 pågår. Dagklubbsledarna Henna Lundström och Sanna Saarela tar emot anmälningarna

Tycker ert barn om att sjunga, pyssla, leka med andra barn m.m. I så fall kan församlingens dagklubb vara ett alternativ för er familj.

Församlingens dagklubbar är till för 3-5 åringar. Målet är att stöda barnets individuella och sociala utveckling på det sätt som motsvarar barnets ålder och förutsättningar, samt att stöda familjen i barnets kristna fostran.

Leken är barnets sätt att lära och träna olika färdigheter och därför förekommer både fri lek och ledd lek tillsammans i grupp. Sång, rytmik och rörelse hör också till dagsprogrammet. Aktiviteter som utvecklar barnets känsla för färg och form hjälper dem att uttrycka sina upplevelser. Stillhet under samtal och berättelser är viktigt för barnet och ger en upplevelse av gemenskap och samhörighet.

3-åringarna samling tisdag och torsdag kl. 9-11, max 10 barn.

4-5 åringarna samling tisdag o torsdag kl. 12-15.

Dagklubbarna samlas i Smedsby församlingsgård, Niklasvägen 3. Det finns möjlighet att åka taxi till 4 – 5 årsklubben.

 

För mera information kontakta barnledarna:

Henna Lundström, tel. 044-7129425  henna.lundstrom@evl.fi

Sanna Saarela tel. 044-3560531, sanna.saarela@evl.fi