Barn & Familj

Verksamhet för 0 – 6 åringar  i församlingen:

Dagklubbar för 3-5 åringar i Smedsby församlingsgård, Niklasvägen 3

ÖPPEN DAGKLUBB

Öppna Dagklubbar för barn 0-6 år, tillsammans med en vuxen ( mamma, pappa, farmor, mormor eller dagmamman )

Se information  för dagklubbar.

 

Söndagskolor i Smedsby, Helsingby o.s.v.

Juniorgrupper i Smedsby, Karperö