Verksamhetsutrymmen

Korsholms kyrka, Gamla Vasa. Fasad mot väster

KORSHOLMS KYRKA finns på Kyrkbacken i Gamla Vasa. Kyrkan är fd hovrättshuset i Vasa från 1786 som ändrats till kyrka 1863 efter att den gamla kyrkan brunnit 1852 (kyrkoruinerna i Gamla Vasa) I kyrkkällaren finns en liten kammarmusiksal, sammanträdesrum och omklädningsutrymmen för körer mm. Sommartid är kyrkan öppen kl. 9-16.

I kyrkans södra flygelbyggnad finns MUSIKSALEN som kan hyras  för mindre tillställningar (tex dopkaffe). Andra våningen används av skriftskolarbetet.
I kyrkans norra flygelbyggnad finns MUSIKKANSLIET och i andra våningen ett rum för släktforskning och personalutrymmen.

SOCKENSTUGAN vid kyrkplanens norra sida används numera främst  av den livliga kör- och musikverksamheten samt skriftskolarbetet.

PARKERING
Parkeringsplatser finns söder och norr om kyrkparken vid infart från väster via Kyrkallén eller Korsholmsgatan samt öster om kyrkan vid infart från Postgatan via Adelcrantzgränden.

FÖRSAMLINGSHEMMET (invigt 2.10.1999) finns öster om kyrkan i Gamla Vasa, adress Adelcrantzgränd 1, med infart från Postgatan som går längs järnvägen i öster. Här finns en församlingssal, stora serveringsutrymmen, kök, pastorskansli, ekonomikontor, arbetsrum för präster och diakon.

Bokning av utrymmen:  tel 06-3560500 (pastorskansliet må-fre kl 9-14)

Kyrkvaktmästare i tjänst: tel. 050-5272349

Kyrkvaktmästare: Peter Norrback, tel. 050-5272349
Kyrkvaktmästare: Kristofer Sandin, tel. 044-7508411
Husmor: Benita Östman, tel. 044-7004474
Städare: Nanna Berg

I SMEDSBY FÖRSAMLINGSGÅRD (Niklasvägen 3, Smedsby, Korsholm) finns en kyrksal och serveringsrum samt utrymmen för klubbverksamhet, diakonimottagning samt finska församlingens administrativa utrymmen.

Bokning av utrymmen sker via den finska församlingen (Mustasaaren suomalainen seurakunta tel. 06-3226700) som efter församlingsdelningen 1995 äger fastigheten.

I februari 2011 återinvigdes den utvidgade och renoverade församlingsgården.