Kommande program

Kommande program:

3.6 kl 11 Högmässa i kyrkan. Berg, Ruth Vesterlund och Nordqvist-Källström. Välkomstkaffe för pastor Ruth Vesterlund i församlingshemmet efter högmässan.

10.6 kl 11 Gudstjänst i kyrkan. Rune Fant, Ruth Vesterlund, Nordqvist-Källström

10.6 kl 13 Högmässa i Smedsby församlingsgård. Rune Fant, Ruth Vesterlund, Nordqvist-Källström

17.6 kl 11 Konfirmationsmässa, vinterskriftskolan, Bergström-Solborg, Westerlund

20.6 kl 18 Sommarallsång i Smedsby församlingsgård, Bergström-Solborg, Westerlund

23.6 kl 11 Gudstjänst i kyrkan. Ruth Vesterlund, Nordqvist-Källström

24.6 kl 13 Högmässa i Smedsby församlingsgård. Ruth Vesterlund, Nordqvist-Källström

Juli

1.7 kl 11 Högmässa i kyrkan. Bergström-Solborg, Nordqvist-Källström

1.7 kl.19 Sommarallsång i Toby byagård. Bergström-Solborg, Nordqvist-Källström

8.7 kl 11 Gudstjänst i kyrkan. Ruth Vesterlund, Nordqvist-Källström

8.7 kl 13 Högmässa i Smedsby församlingsgård. Ruth Vesterlund, Nordqvist-Källström

15.7 kl 11 Högmässa i kyrkan. Bergström-Solborg, Nordqvist-Källström

22.7 kl 11 Gudstjänst i kyrkan. Ruth Vesterlund, Nordqvist-Källström

22.7 kl 13 Högmässa i Smedsby församlingsgård. Ruth Vesterlund, Nordqvist-Källström

29.7 kl 11 Högmässa i kyrkan. Berg, Westerlund

29.7 kl 18 Sommarallsång i Älvkyrkan. Berg, Westerlund

Augusti

1.8 kl. 19 Musikfestspelens avslutningskonsert i Korsholms kyrka. Inträde. Arr. Korsholms musikfestspel

5.8 kl 11 Högmässa i kyrkan. Ruth Vesterlund, S. Westerlund

5.8 kl 13 Högmässa i Smedsby församlingsgård. Ruth Vesterlund, S. Westerlund

12.8 kl 11 Konfirmationsmässa i kyrkan, Örnsköldsvik, grupp A. Bergström-Solborg, S. Westerlund

12.8 kl 20.20 Musik i augustikvällen Orgelklang i sommarkväll med Markus Wargh. Berndt Berg, Susanne Westerlund

19.8 kl 11 Konfirmationsmässa i kyrkan, Örnskölsvik, grupp B. Bergström-Solborg, S. Westerlund

19.8 kl 20.20 Musik i augustikvällen Från barock till folkton Ninja Jakobsson (violin), Ronja Rantala (violin) samt Korsholms kammarorkester, dir. Rainer Holmgård. Ruth Vesterlund, andakt.

22.8 Pensionärernas utfärd. Anm. till pastorskansli (06-3560500) före 15.8

23.8 Barnklubbarna inleder höstterminen.

24.8 Öppen familjedagklubb kl 9.30 i Smedsby församlingsgård

26.8 kl 11 Gudstjänst i kyrkan. Berg, S. Westerlund

26.8 kl 13 Högmässa i Smedsby församlingsgård. Berg, S. Westerlund

26.8 kl 20.20 Musik i augustikvällen Hjärtats jubel med Kammarkören Psallite, dir. Susanne Westerlund

29.8 Församlingsutfärd. Bergström-Solborg, Nordqvist-Källström

30.8 kl 18 Inskription till Musikskolan (börjar 3.9)

31.8 Prosteriets pensionärsutfärd till Alskat. Anm. till pastorskansli före 23.8

September

2.9 kl 11 Högmässa i kyrkan. Bergström-Solborg, Nordqvist-Källström

5.9 Öppen familjeklubb kl 9.30 i Karperö

 

För övrigt program och ändringar se Kyrkpressen och Vasabladet!

 

Länk till det som är Aktuellt i musikverksamheten

 

GRUPPER SOM TRÄFFAS REGELBUNDET:

Missionssyföreningen träffas varannan måndag (jämna veckor) i Smedsby församlingsgård, rum Glöd (ingång E). Närmare info här. Välkommen med!

Karagruppen träffas varannan tisdag (jämna veckor) kl. 14-16 i Smedsby församlingsgård, ingång E.

En bönegrupp samlas varje tisdag i Smedsby församlingsgård kl. 19. Välkommen med!

Öppna familjedagklubbar finns i Smedsby församlingsgård (varje fredag), Carpella Strandlid (varannan onsdag) och Tölby hembygdsgård (varannan onsdag). Mera info. Välkomna med!

Välkommen med i våra körer!

Välkommen med i våra orkestrar och ensembler!

 

Vi har även annons­ering i Vasabladet under Korsholms Prosteri ‘kyrkoannonserna’ och i Kyrkpressen på torsdagar, så följ gärna med den!    

Adresser:

Korsholms kyrka, Adelcrantzgränd 1, Gamla Vasa

Församlingshemmet, Adelcrantzgränd 1, Gamla Vasa

Smedsby församlingsgård, Niklasvägen 3, Smedsby

Mariegård begravningsplats
Vattentagsvägen 328, 65370 VASA.

Kapellbackens begravningsplats
Kapellbacksvägen 167, 65370 VASA.