Kommande program

Kommande program:

22.4 Gudstjänst kl. 11 i Korsholms kyrka. Berg och Nordqvist-Källström

22.4 Högmässa kl. 13 i Smedsby församlingsgård. Berg och Nordqvist-Källström

25.4 Musikskolans vårkonsert kl. 18 i kyrkan

27.4 Maskerad i familjedagklubben kl. 9.30-11 i Smedsby församlingsgård

29.4 Högmässa kl. 11 i Korsholms kyrka. Lindblom, Westerlund och Kammarkören Psallite

29.4 Högmässa kl. 13 i Smedsby församlingsgård. Lindblom och Westerlund

6.5 Högmässa kl. 11 i Korsholms kyrka. Bergström-Solborg och Nordqvist-Källström

9.5 Tvåspråkig morsdagsbrunch kl. 9.30-12 i Smedsby församlingsgård

 

För övrigt program och ändringar se Kyrkpressen och Vasabladet!

 

Länk till det som är Aktuellt i musikverksamheten

 

GRUPPER SOM TRÄFFAS REGELBUNDET:

Missionssyföreningen träffas varannan måndag (jämna veckor) i Smedsby församlingsgård, rum Glöd (ingång E). Närmare info här. Välkommen med!

Karagruppen träffas varannan tisdag (jämna veckor) kl. 14-16 i Smedsby församlingsgård, ingång E.

En bönegrupp samlas varje tisdag i Smedsby församlingsgård kl. 19. Välkommen med!

Öppna familjedagklubbar finns i Smedsby församlingsgård (varje fredag), Carpella Strandlid (varannan onsdag) och Tölby hembygdsgård (varannan onsdag). Mera info. Välkomna med!

Välkommen med i våra körer!

Välkommen med i våra orkestrar och ensembler!

 

Vi har även annons­ering i Vasabladet under Korsholms Prosteri ‘kyrkoannonserna’ och i Kyrkpressen på torsdagar, så följ gärna med den!    

Adresser:

Korsholms kyrka, Adelcrantzgränd 1, Gamla Vasa

Församlingshemmet, Adelcrantzgränd 1, Gamla Vasa

Smedsby församlingsgård, Niklasvägen 3, Smedsby

Mariegård begravningsplats
Vattentagsvägen 328, 65370 VASA.

Kapellbackens begravningsplats
Kapellbacksvägen 167, 65370 VASA.