Kommande program

Kommande program:

6.8 Högmässa kl. 10 i kyrkan. Särs och Nordqvist-Källström

8.8 Familjepicknick i Gamla Vasa

13.8 Högmässa kl 10 i kyrkan. Berg, Lidén och Nordqvist-Källström

13.8 Högmässa kl. 12 i Smedsby fg. Berg, Lidén och Nordqvist-Källström

13.8 Musik i augustikvällen kl. 20.20 i kyrkan. Finländska legender. Erica Nygård, flöjt och Niels Burgmann, orgel. Andakt

20.8 Högmässa kl. 10 i kyrkan. Lindblom och Westerlund

20.8 Musik i augustikvällen kl. 20.20 i kyrkan. How I got over.  Mikael Svarvar, Tuukka Aitoaho, trummor och Stefan Lindblom, elbas. Andakt

25.8 Prosteriets pensionärsutfärd till Alskat. Anmälning till diakonerna 044-3226707 eller 044-3560530

27.8 Gudstjänst kl 10. i kyrkan. Lidén och Nordqvist-Källström

27.8 Högmässa kl. 12 i Smedsby fg. Lidén och Nordqvist-Källström

27.8 Musik i augustikvällen kl. 20.20 i kyrkan. Den finländska körskatten. Kammarkören Psallite, dir. Susanne Westerlund. Andakt

31.8 Pensionärsutfärd till Hunurinjärvi. Anmälning till pastorskansliet tel. 3560 500 senast 25.8

3.9 Högmässa kl. 10 i kyrkan. Berg och Westerlund

3.9 Babykyrka kl. 15 i Smedsby fg. Lindblom och Westerlund

Psalmmaraton lördag-söndag 16-17.9 i Korsholms kyrka: Vi sjunger igenom Psalmbokstillägget, psalmerna 800-947. Vi börjar lördag kl. 17-20 och fortsätter på söndag kl. 10 i Korsholms kyrka. Välkommen!

21.9 80- och 85-års födelsedagsfest kl. 13-15 i församlingshemmet i Gamla Vasa

 

Grupper som träffas regelbundet:

Missionssyföreningen träffas varannan måndag (jämna veckor) i Smedsby församlingsgård, rum Glöd (ingång E). Närmare info här. Välkommen med!

Karagruppen träffas varannan onsdag (jämna veckor) kl. 14-16 i Smedsby församlingsgård, ingång E.

En bönegrupp samlas varje tisdag i Smedsby församlingsgård kl. 19. Välkommen med!

Öppna familjedagklubbar finns i Smedsby församlingsgård (varje fredag), Carpella Strandlid (varannan onsdag) och Tölby hembygdsgård (varannan onsdag). Mera info här. Välkomna med!

Qvinnoliv -mötesplats för diskussion och reflektion. Ålder 25-65. Nästa träff 10.9.2017 kl 18-19.30.Välkomna med!

 

 

Vi har även annons­ering i Vasabladet under Korsholms Prosteri ‘kyrkoannonserna’ och i Kyrkpressen på torsdagar, så följ gärna med den!    

Adresser:

Korsholms kyrka, Adelcrantzgränd 1, Gamla Vasa

Församlingshemmet, Adelcrantzgränd 1, Gamla Vasa

Smedsby församlingsgård, Niklasvägen 3, Smedsby

Mariegård begravningsplats
Vattentagsvägen 328, 65370 VASA.

Kapellbackens begravningsplats
Kapellbacksvägen 167, 65370 VASA.