Kommande program

Kommande program:

ÖPPNA DÖRRAR- kurs för närståendevårdare.

Startdatum: 4.10.2017 kl 16.30-18.00. Träffas 8 onsdagar i sträck. I samarbete med församlingens diakoni och Österbottens minneslots. Anmälan senast 29.9.2017 till Eeva Ehn 044 345 0590

 

GRUPPER SOM TRÄFFAS REGELBUNDET:

Missionssyföreningen träffas varannan måndag (jämna veckor) i Smedsby församlingsgård, rum Glöd (ingång E). Närmare info här. Välkommen med!

Karagruppen träffas varannan onsdag (jämna veckor) kl. 14-16 i Smedsby församlingsgård, ingång E.

En bönegrupp samlas varje tisdag i Smedsby församlingsgård kl. 19. Välkommen med!

Qvinnoliv -mötesplats för diskussion och reflektion för kvinnor i ålder 30-65 år. Välkommen med!

Öppna familjedagklubbar finns i Smedsby församlingsgård (varje fredag), Carpella Strandlid (varannan onsdag) och Tölby hembygdsgård (varannan onsdag). Mera info här. Välkomna med!

Välkommen med i våra körer!

Välkommen med i våra orkestrar och ensembler!

 

 

Vi har även annons­ering i Vasabladet under Korsholms Prosteri ‘kyrkoannonserna’ och i Kyrkpressen på torsdagar, så följ gärna med den!    

Adresser:

Korsholms kyrka, Adelcrantzgränd 1, Gamla Vasa

Församlingshemmet, Adelcrantzgränd 1, Gamla Vasa

Smedsby församlingsgård, Niklasvägen 3, Smedsby

Mariegård begravningsplats
Vattentagsvägen 328, 65370 VASA.

Kapellbackens begravningsplats
Kapellbacksvägen 167, 65370 VASA.