Kommande program

Kommande program:

15.1 Pensionärskrets kl. 13-15 i Jungsbo, Jungsund

21.1 Högmässa kl. 10 i Korsholms kyrka. Lindblom och Nordqvist-Källström

24.1 Pensionärskrets kl. 13-15 i Helsinghörnan, Helsingby

24.1 Pensionärskrets kl. 13-15 i Veikars Pensionärshem

28.1 Gudstjänst kl. 10 i Korsholms kyrka. Berg och Nordqvist-Källström

28.1 Högmässa kl. 12 i Smedsby församlingsgård. Berg och Nordqvist-Källström

4.2 Gudstjänst för små och stora kl 10. i Korsholms kyrka. Berg, Westerlund, Lilla barnkören, Körskolan och dagklubben. Dopträdet tas bruk och alla döpta under året nämns vid namn. Gemensamt Ansvar-lunch i församlingshemmet.

 

Länk till det som är Aktuellt i musikverksamheten

 

GRUPPER SOM TRÄFFAS REGELBUNDET:

Missionssyföreningen träffas varannan måndag (jämna veckor) i Smedsby församlingsgård, rum Glöd (ingång E). Närmare info här. Välkommen med!

Karagruppen träffas varannan onsdag (jämna veckor) kl. 14-16 i Smedsby församlingsgård, ingång E.

En bönegrupp samlas varje tisdag i Smedsby församlingsgård kl. 19. Välkommen med!

Qvinnoliv -mötesplats för diskussion och reflektion för kvinnor i ålder 30-65 år. Välkommen med!

Öppna familjedagklubbar finns i Smedsby församlingsgård (varje fredag), Carpella Strandlid (varannan onsdag) och Tölby hembygdsgård (varannan onsdag). Mera info här. Välkomna med!

Välkommen med i våra körer!

Välkommen med i våra orkestrar och ensembler!

 

Vi har även annons­ering i Vasabladet under Korsholms Prosteri ‘kyrkoannonserna’ och i Kyrkpressen på torsdagar, så följ gärna med den!    

Adresser:

Korsholms kyrka, Adelcrantzgränd 1, Gamla Vasa

Församlingshemmet, Adelcrantzgränd 1, Gamla Vasa

Smedsby församlingsgård, Niklasvägen 3, Smedsby

Mariegård begravningsplats
Vattentagsvägen 328, 65370 VASA.

Kapellbackens begravningsplats
Kapellbacksvägen 167, 65370 VASA.