Kartlänkar

För att hitta församlingens verksamhetsplatser på olika kartor och kartprogram på internet behövs adresserna nedan.

Korsholms kyrka (Mustasaaren kirkko) finns  i Gamla Vasa med infart via Adelcrantzgränden eller västerifrån via Korsholmsgatan och kyrkallén. Märk att orten är Vasa.

Församlingshemmet med pastorskansliet invid kyrkan i Gamla Vasa på adressen Adelcrantzgränd 1, Vasa.

Församlingsgården i Smedsby finns på adressen Niklasvägen 3, Korsholm.

Kartan till ruinerna av gamla kyrkan finns på adressen Köpmansgatan, Vasa, i Gamla Vasa.

Församlingens begravningsplatser finns i Gamla Vasa längs vägen till Smedsby se under fliken FÖRRÄTTNINGAR -Jordfästning.