Gudstjänster

I Korsholms kyrka på Kyrkbacken i Gamla Vasa hålls  gudstjänst eller mässa (nattvardsgudstjänst) varje söndag och helgdag kl 10.

I Smedsby församlingsgård, Niklasvägen 3, hålls mässa i allmänhet 2. och 4. söndagen i månaden kl 12 och gudstjänst 5. söndagen i månaden.