Gudstjänster

I Korsholms kyrka på Kyrkbacken i Gamla Vasa hålls  gudstjänst eller mässa (nattvardsgudstjänst) varje söndag och helgdag kl 11 Ny gudstjänsttid fr.o.m.  25.3 2018. 

I Smedsby församlingsgård, Niklasvägen 3, hålls mässa i allmänhet 2. och 4. söndagen i månaden kl 13 och gudstjänst 5. söndagen i månaden. Ny gudstjänsttid fr.o.m. 25.3 2018.