Beslutsfattande

Korsholms svenska församling hör till Korsholms kyrkliga samfällighet som består av 5 församlingar inom Korsholms kommun. Församlingsgränserna följer i huvudsak de gamla kommungränserna som fanns före 1973 då Korsholms storkommun bildades. Undantag är Mustasaaren suomalainen seurakunta (Korsholms finska församling) som omfattar hela kommunen. Den finska församlingen bildades 1995. De övriga svenska församlingarna är Kvevlax församling, Replot församling och Solf församling. Varje församling väljer sina representanter till Gemensamma kyrkofullmäktige. Fördelningen av platser i gemensamma fullmäktige är beroende av församlingarnas medlemsantal. Korsholms svenska församling har 10 platser, Korsholms finska 7, Kvevlax 6, Replot 4, Solf 4 (fr 2011).

Enligt samfällighetens grundstadga är församlingarna självständiga, endast ekonomikontoret är gemensamt med ekonomichefen, bokföraren, fastighetschefen och en fastighetsarbetare.

DE INVALDA I FÖRSAMLINGSVALET 2014:
Korsholms svenska församling

KYRKOFULLMÄKTIGE
Boije Hans, dipl. ing. teol.mag.
Boström Tarja, pensionär, studiehandledare
Lindgrén Henrik, gymnasielärare
Lygdbäck Vivan, pol.mag.
Pursiainen Ossi, pensionär, pol.mag.
Lahti Jussi, VD
Lithén Per-Henrik, klasslärare
Lång Hans, merkonom
Sandvik Ann-Helén, lärare
Wikström Jonas, ingenjör

FÖRSAMLINGSRÅDET
Boström Tarja, pensionär, studiehandledare
Lygdbäck Vivan, pol.mag.
Pursiainen Ossi, pol.kand.
Ventin Mikael, pensionär
Westerlund Isak, klasslärare
Lahti Jussi, VD
Lång Hans, merkonom
Lång Kerstin, klasslärare
Sand Kristina, jordbrukare
Sandvik Ann-Helén, lärare
Wollstén-Håkans Anette, handledare