Allmänt

 

Korsholms svenska församling är en av fem församlingar inom Korsholms kommun. De andra är KvevlaxSolfReplot och Korsholms finska församling. Tillsammans bildar församlingarna Korsholms kyrkliga samfällighet.
Församlingen hör till Korsholms prosteri i Borgå stift.